Pierwsze kroki w pozyskiwaniu funduszy
dla szkoły – zbiórki, loterie, darowizny i inne techniki fundraisingowe

O skutecznych i sprawdzonych metodach pozyskiwania dodatkowych środków

Regularne i planowe pozyskiwanie funduszy w ciągu całego roku

Sponsoring, darowizny, crowdfunding, bartery, festyny, loterie…Pierwsze kroki w pozyskiwaniu funduszy
dla szkoły – zbiórki, loterie, darowizny i inne techniki fundraisingowe

O skutecznych i sprawdzonych metodach pozyskiwania dodatkowych środków

Jeżeli marzą Państwo o niezależności finansowej od instytucji zewnętrznych, którą gwarantuje regularne i planowe pozyskiwanie środków, to zachęcamy do udziału w warsztatach.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem gier, symulacji, burzy mózgów, pracy w grupach i indywidualnych zadań dla uczestników. Będą Państwo mieli okazję podyskutować, zadać pytania ekspertowi, poznać interesujące case studies oraz zweryfikować swoje umiejętności, pracując z konkretnymi narzędziami.

WIĘCEJ

Prelegent

Ewa Załupska
Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL we Wrocławiu, gdzie pracuje jako trener oraz mentoruje i koordynuje projekty edukacyjne. Jest trenerem zarówno dla podmiotów trzeciego sektora, szkół, jak i organizacji z obszaru biznesu. Współpracuje ze szkołami przy tworzeniu koncepcji pracy, w której uwzględnione są elementy fundraisingu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu środków na działalność organizacji studenckich i pozarządowych.

WIĘCEJ